Nieuws

16-01-2014

Landbouwnormen 2013

De Landelijke Landbouwnormen 2013 zijn gepubliceerd. Deze normen hebben betrekking op onttrekkingen aan de onderneming, op de waardering van ondermeer vee en gewassen en op de afschrijvingen. De... lees verder
16-01-2014

Bezwaar correctie privégebruik auto 2013

Voor het privégebruik van een auto van de zaak moet bij de laatste aangifte omzetbelasting over een jaar een correctie worden aangegeven. Die regeling is al jaren inzet van discussie met de... lees verder
16-01-2014

Afwaardering vordering op werkgever

Een werkgever had een betalingsachterstand bij de Belastingdienst. De werkgever beschikte over onvoldoende middelen om te betalen en kreeg geen krediet van een bank vanwege zijn slechte financiële... lees verder
16-01-2014

Opzegverbod tijdens ziekte

Tijdens de eerste twee jaar van arbeidsongeschiktheid van een werknemer is de werkgever verplicht om het loon door te betalen en om zich in te spannen voor re-integratie van de werknemer in het... lees verder
16-01-2014

MIA/Vamillijst 2014 gepubliceerd

De regeling willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil) en de regeling milieu-investeringsaftrek (MIA) zijn bedoeld als stimuleringsregeling voor de investering in milieuvriendelijke... lees verder
16-01-2014

Uitvoeringsregeling energie-investeringsaftrek

De staatssecretaris van Financiën heeft de lijst met bedrijfsmiddelen die in aanmerking komen voor energie-investeringsaftrek (EIA) aangepast voor 2014. Deze lijst wordt jaarlijks aangepast aan de... lees verder
16-01-2014

Rechtsgeldige opzegging

Volgens de zogenaamde Ragetlie-regel moet een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd door opzegging worden beëindigd als deze een voortzetting is van een eerdere arbeidsovereenkomst voor onbepaalde... lees verder
09-01-2014

Kamervragen over verhoging eigenwoningforfait

In de zogenaamde bijstellingsregeling directe belasting is opgenomen dat het eigenwoningforfait voor huizen met een WOZ-waarde tussen € 75.000 en € 1.040.000 is verhoogd van 0,6% voor 2013 naar 0,7%... lees verder
08-01-2014

Ondanks twee diëten slechts eenmaal aftrek

De extra uitgaven die iemand moet doen voor een medisch voorgeschreven dieet zijn aftrekbaar als ziektekosten. De aftrek is niet onbeperkt, maar kent vastgestelde bedragen, afhankelijk van het type... lees verder
08-01-2014

Wijziging landbouwregeling

De staatssecretaris van Financiën heeft een besluit over de toepassing van de landbouwregeling in de omzetbelasting gewijzigd. Ten opzichte van het eerdere besluit uit 2006 zijn de volgende... lees verder

Pagina's

Het laatste nieuws

19-10

Liever een oude auto van de zaak?

De werknemer met een auto van de zaak wordt geconfronteerd met een bijtelling bij zijn inkomen. De wet bevat namelijk de fictie dat een auto die voor... meer...
19-10

Internetconsultatie regelgeving crowdfunding

Crowdfunding is een financieringsvorm in opkomst. De geldvrager gaat bij deze vorm niet naar de bank om zijn financiering te regelen, maar vraagt het... meer...
18-10

Compensatieregeling zwangere zelfstandigen

Naar aanleiding van een uitspraak van de Centrale Raad van Beroep van 27 juli heeft de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid besloten een... meer...