Nieuws

08-05-2014

Prestaties tegen vergoeding

Een stichting hield zich bezig met activiteiten op het gebied van de eerstelijns gezondheidszorg. In verband met die activiteiten sloot de stichting een overeenkomst ketenzorg met een groep... lees verder
08-05-2014

Last bij toekenning opties

Volgens de Wet op de Vennootschapsbelasting komen optierechten die aan personeel zijn toegekend in aftrek op de winst op het tijdstip waarop de rechten zijn aanvaard of bij toekenning onder... lees verder
08-05-2014

Tweede navordering mag bij kwade trouw

Om een navorderingsaanslag op te leggen heeft de inspecteur in beginsel een nieuw feit nodig. Dat is een feit dat hem bij het vaststellen van de oorspronkelijke aanslag niet bekend was. Wanneer de... lees verder
07-05-2014

Belastingverdrag Nederland – Ethiopië

Op 10 augustus 2012 is met Ethiopië een verdrag ter vermijding van dubbele belasting overeengekomen. Het verdrag moet nog door het parlement worden goedgekeurd. Het daartoe strekkende wetsvoorstel is... lees verder
07-05-2014

Verbouwing woning werknemer voor rekening werkgever

Loon is het totaal van alle voordelen die een werknemer uit zijn dienstbetrekking geniet. Daaronder vallen ook voordelen die de werknemer heeft kunnen behalen omdat zijn dienstbetrekking hem daartoe... lees verder
07-05-2014

Betaling voor restanten geen onderdeel douanewaarde goederen

Douanerechten worden geheven bij de invoer van goederen van buiten de EU. De heffingsgrondslag is de douanewaarde van de ingevoerde goederen. Dat is de werkelijk betaalde of te betalen prijs,... lees verder
07-05-2014

Nieuw feit ondanks vragen over eerdere aangiften

Volgens vaste jurisprudentie mag de inspecteur bij het vaststellen van een aanslag inkomstenbelasting uitgaan van de juistheid van de ingediende aangifte. Pas als de inspecteur in redelijkheid aan de... lees verder
07-05-2014

Verlenen van zorg in natura via bemiddelingsbureau

Een gediplomeerd verpleegkundige, ingeschreven in het BIG-register, verleende AWBZ-zorg in natura. Dat gebeurde door tussenkomst van een bemiddelingsbureau. Via dit bureau werkte de verpleegkundige... lees verder
07-05-2014

Verlaagde bijtelling door gewijzigde typegoedkeuring auto

Een procedure voor de rechtbank had als inzet de hoogte van de bijtelling voor privégebruik. De procedure had betrekking op een auto waarvan door het aanbrengen van enkele wijzigingen door de fabriek... lees verder
07-05-2014

Brief over fiscale moties en toezeggingen Tweede Kamer

In een brief aan de Tweede Kamer over fiscale moties en toezeggingen gaat de staatssecretaris van Financiën in op de bedrijfsopvolgingsregeling in de Successiewet 1956 (BOR). Op dit moment vindt een... lees verder

Pagina's

Het laatste nieuws

15-03

Naheffingsaanslagen parkeerbelasting vernietigd

Betaald parkeren wordt vaak geregeld door het instellen van een gemeentelijke parkeerbelasting. Bij het niet betalen van parkeerbelasting of bij... meer...
15-03

Paardensportaccommodatie geen onderdeel eigen woning

De Wet IB 2001 merkt als een eigen woning aan een gebouw met aanhorigheden, voor zover dat aan de belastingplichtige of zijn huishouden als... meer...
15-03

Compensatieregeling zwangerschapsverlof zelfstandigen

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft vragen over de compensatieregeling voor zwangere zzp’ers beantwoord. De vorige minister heeft... meer...