Nieuws

25-03-2014

Toepassing verlengde opzegtermijn

Voor opzegging van een arbeidsovereenkomst door de werknemer geldt een wettelijke opzegtermijn van één maand. Partijen kunnen een andere termijn overeenkomen, maar dat moet schriftelijk worden... lees verder
20-03-2014

Ontslag wegens overtreding veiligheidsvoorschriften

Een werkgever verzocht de kantonrechter om ontbinding van de arbeidsovereenkomst met een procesoperator wegens overtreding van het veiligheidsbeleid. Binnen het bedrijf van de werkgever wordt gewerkt... lees verder
19-03-2014

Transactievoordeel toe te rekenen aan onderneming

De voordelen die iemand behaalt met transacties in de privésfeer zijn onbelast. Valt een transactie en dus het behaalde voordeel echter in de sfeer van de onderneming, dan is het voordeel belast in... lees verder
17-03-2014

Paardentrailer geen ondernemingsvermogen

Een ondernemer kan niet alle uitgaven die hij doet als kosten van zijn onderneming aanmerken. Alleen uitgaven die op zakelijke gronden zijn gedaan kunnen ten laste van de winst worden gebracht. Als... lees verder
13-03-2014

Aandachtspunten bij controle aangiften inkomstenbelasting 2013

De Belastingdienst heeft bekend gemaakt op welke onderdelen van de aangifte inkomstenbelasting 2013 extra gelet zal worden. Het gaat om de volgende zaken: de aftrek van zorgkosten, zoals dieetkosten... lees verder
12-03-2014

Tweede Kamer neemt gewijzigd wetsvoorstel aanpassing pensioenen aan

De Tweede Kamer heeft het gewijzigde wetsvoorstel ter aanpassing van de fiscale facilitering van pensioenen aangenomen. Bij de behandeling van het wetsvoorstel zijn enkele amendementen ingediend die... lees verder
12-03-2014

Parkeren of laden en lossen?

Volgens de Gemeentewet houdt het begrip parkeren in het gedurende enige tijd laten staan van een voertuig voor een ander doel dan het in- en uitstappen van personen of het laden en lossen van zaken.... lees verder
12-03-2014

Verschil in bijtellingspercentage is geoorloofd

Het voordeel dat een werknemer heeft wanneer hij een auto van zijn werkgever privé mag gebruiken vormt loon in natura. Het voordeel wordt gesteld op een percentage van de catalogusprijs van de auto.... lees verder
06-03-2014

Lening ging vooraf aan aandeelhouderschap

In een arrest uit 2008 heeft de Hoge Raad het begrip onzakelijke lening geïntroduceerd. Er is sprake van een onzakelijke lening indien een vennootschap aan haar aandeelhouder een geldlening verstrekt... lees verder
05-03-2014

Hoge ontslagvergoeding door handelen werkgever

Na een dienstverband van 9 jaar werd een werknemer op non-actief gesteld. De werkgever verzocht de kantonrechter om ontbinding van de arbeidsovereenkomst wegens disfunctioneren. De werkgever... lees verder

Pagina's

Het laatste nieuws

14-12

Geleidelijke afbouw verrekening algemene heffingskorting

Belastingplichtigen hebben recht op de algemene heffingskorting in de inkomstenbelasting. Belastingplichtigen zonder inkomen hebben slechts recht op... meer...
14-12

Kamerbrief spoedreparatie fiscale eenheid

De staatssecretaris van Financiën heeft vragen van de vaste commissie voor Financiën van de Eerste Kamer beantwoord over de aangekondigde... meer...
14-12

150-kilometercriterium ook bij tussentijdse beoordeling 30%-regeling

De 30%-regeling is een bijzondere regeling voor uit het buitenland afkomstige werknemers die beschikken over op de Nederlandse arbeidsmarkt schaarse... meer...