Nieuws

03-04-2014

Wereldwijd non-concurrentiebeding

De kantonrechter heeft in kort geding geoordeeld dat een wereldwijd non-concurrentiebeding niet onredelijk hoeft te zijn. De werkgever was een bedrijf dat zich bezig houdt met het online boeken van... lees verder
03-04-2014

Gebruikelijk loon dga als BV overig personeel heeft

Het gebruikelijk loon mag niet worden vastgesteld met de afroommethode als een BV ander personeel heeft naast de dga. Dat is de strekking van een arrest van de Hoge Raad uit 2012. Na dit arrest... lees verder
03-04-2014

Beperking inkoopregeling AOW aangekondigd

Wie in Nederland woont, is verplicht verzekerd voor de AOW en bouwt in 50 jaar een volledig AOW-pensioen op. Per jaar wordt 2% van de aanspraak op AOW opgebouwd. Mensen die zich voor het eerst in... lees verder
03-04-2014

Invoering depotrekeningen uitgesteld

Wordt het depotstelsel nu wel of niet ingevoerd? Dat is de vraag nu de Belastingdienst heeft meegedeeld dat de geplande invoeringsdatum van 1 januari 2014 niet is gehaald. In november 2013 werd nog... lees verder
27-03-2014

Geen 30%-regeling voor tweede deeltijdbaan door tijdverloop

Volgens de Hoge Raad mag de 30%-regeling niet worden toegepast op een tweede parttime betrekking, die meer dan drie maanden na het einde van de eerste fulltime betrekking aanvangt. De Hoge Raad volgt... lees verder
26-03-2014

Voorkom belastingrente door vóór 1 april btw over 2013 te corrigeren

Ondernemers, die hun btw-aangifte over 2013 willen corrigeren of die een balanspost btw van 2013 willen aangeven, kunnen belastingrente voorkomen door dit vóór 1 april 2014 te doen. Voor een... lees verder
26-03-2014

Geen recht op WW door verwijtbare werkloosheid

Een werknemer heeft geen recht op een WW-uitkering als hij verwijtbaar werkloos is geworden. Daarvan is sprake als de dienstbetrekking is beëindigd door de werknemer, tenzij voortzetting van de... lees verder
25-03-2014

Splitsing pensioen sorteert geen effect

Splitsing van pensioenuitkering heeft geen gevolgen voor belastingheffing. Dat is de uitkomst van een procedure bij de Hoge Raad. Ondanks de splitsing bleven de pensioenuitkeringen loon uit vroegere... lees verder
25-03-2014

Toepassing verlengde opzegtermijn

Voor opzegging van een arbeidsovereenkomst door de werknemer geldt een wettelijke opzegtermijn van één maand. Partijen kunnen een andere termijn overeenkomen, maar dat moet schriftelijk worden... lees verder
20-03-2014

Ontslag wegens overtreding veiligheidsvoorschriften

Een werkgever verzocht de kantonrechter om ontbinding van de arbeidsovereenkomst met een procesoperator wegens overtreding van het veiligheidsbeleid. Binnen het bedrijf van de werkgever wordt gewerkt... lees verder

Pagina's

Het laatste nieuws

02-10

BTW op oninbare vorderingen

Als u diensten of goederen op rekening levert, moet u de btw die u in rekening brengt na afloop van het kwartaal op aangifte betalen aan de... meer...
01-10

Beperkte mogelijkheden herinvesteringsreserve na gedeeltelijke staking

De belastingheffing over de boekwinst die een ondernemer behaalt bij de verkoop van een bedrijfsmiddel kan worden uitgesteld. Dat gebeurt door de... meer...
01-10

Voortgang afschaffing VAR

De staatssecretaris van Financiën heeft de memorie van antwoord inzake het wetsvoorstel tot afschaffen van de verklaring arbeidsrelatie naar de... meer...